De text op deze pagina in grotere letters weergeven De text op deze pagina in kleinere letters weergeven
 

Welkom op de website van de PCOB - Afdeling Andijk

Welkom op de website van de Protestants Christelijke OuderenBond afdeling Andijk.
Op deze site kunt u informatie vinden over de PCOB afdeling Andijk en haar activiteiten.


Het laatste nieuws:

Enkele foto's van het reisje naar Wieringen van het Wieringer Museum

24-4-2018 georganiseerd door de Zonnebloem voor de KBO-PCOB en Zonnebloem

Lees verder...

Verslagje ledenvergadering met lezing van dhr. Salverda n.a.v. zijn boek "Het testament van de pers".

13-4-2018 14.30 uur ,Dorpshuis Centrum Andijk

IMG_6995_1.JPG

Lees verder...

Nieuwsbrief Protestants Christelijke Ouderenbond

Afdeling Andijk

Website: www.pcobandijk.nl

28e jaargang nr. 201 mei 2018

Redactie: L.Niejenhuis, Viskuil 5, 1619 AS Andijk

e-mailadres: niejenhuis001@gmail.com


Lees verder...

Jaarrekening 2017 en grafiek ledenverloop

Algemeen en financieel jaarverslag 2017

Secretaris B. Niejenhuis  Financieel J.A. de Jager

Zie nieuwsbrief 200 

Lees verder...

Vacatures

De volgende vacatures zijn per direct of op korte termijn vacant.

Per direct een voorzitter.

Binnenkort:  Een secretaris, penningmeester en lid en waarschijnlijk een lid voor de PR en werving van nieuwe leden..

Lees verder...

Foto verslagje jaarvergadering 23-02-2018

Plaats: Dorpshuis Centrum Andijk om 14.00 uur

IMG_6986_1.JPG


Lees verder...

Uitnodiging voor een reisje naar Wieringen

24-4-2018 Vertrek Dorpshuis Centrum Andijk 09.30 uur 

Lees verder...

Soos met diner en spelletjes voor alle 50+ sers (elke 3de donderdag v/d maand ook juli en aug)

Driegangendiner plus drankje €11,50 Zonder toetje  €10,-

Tijdig (maandag ervoor) opgeven voor deelname bij het Dorpshuis tel.nr. 0228-591289

Lees verder...

Foto archief van de PCOB en LSBO - Zonnebloem vanaf juni 2008

Afbeelding_036.jpg

Lees verder...

Ledenservices

Het PCOB biedt meerdere diensten aan, o.a.:

  1. Ouderen Advisering: informatie, voorlichting, advisering, verwijzing, bemiddeling, begeleiding, ondersteuning, regeling en coördinatie op het gebied van: Inkomen, Recht, Zorg, Wonen, Mobiliteit en Particiapatie.
  2. De ledenpas,
  3. PCOB-reizen,
  4. Invullen formulieren o.a.: inkomstenbelasting, belasting teruggave, zorgtoeslag en huurtoeslag
  5. Gratis schadeservice voor PCOB-leden,
  6. Korting bij keuring voor rijbewijs (let op het voordeel voor leden van ouderenbonden en o.a. Omring
  7. Vervoer naar PCOB-activiteiten
  8. Collectieve Zorgverzekering

Lees verder...